Важливим було

визначити, що алани є полянами, що термін По?ле виник на межі гір і рівнин, як об’єднуючий, щодо горців та полян, а не сформувався на протистоянні по?ля та лісу, як це завжди вважалось, що термін По?ля в тому чи іншому варіанті проходить через тисячоліття історії розвитку українського етносу.
Божі Анти
Вперше назва анти зустрічається в одному з написів III ст., знайденому в Керчі в Криму. Ця згадка дуже популярна в історичній літературі, але здається дещо непевною. Основні ж свідчення про антів містяться в історичних джерелах ІV ст. – VІ ст., а на початку VІІ ст. зникають зовсім. Частина дослідників вважає, що анти були східними слов’янами. Російський історик Соловйов С.М. вважав, що анти це південно-східні слов’янські племена уличів і тіверців, Грушевський М.С. вважав антами праукраїнців.
Формування Антського союзу племен почалося на заході По?ля, можливо в межиріччі Дністра і Дніпра, одночасно із формуванням Аланського союзу племен. Основу його без сумніву склали праукраїнські етноси до яких потрібно віднести так званих арізантів, бусів та будіїв – мідійські племена, які прийшли із північного сходу Малої Азії у кімерійсько-скіфський період. Малоазійське переселення етносів в Північне Причорномор’я було досить поширене. „Приток переселенцев из Малой Азии на Боспор в V – IV вв. до н. е. был весьма интенсивным” [29,196].

 

Питающие корешки:
  • djm44