Гідроніми цього

регіону, включаючи праву притоку Дніпра – Десну, є виключно іраномовними, праукраїнськими або кавказькими. Балтійські та угрофінські гідроніми відсутні. Сама назва правої притоки Дніпра – Десни свідчить про заселення Подесення з півдня і значить з давньоукраїнської права, відносно основної водної артерії України Дніпра.
Після приходу мідійських етносів в Північне Причорномор’я та Лісостепове Лівобережжя в іраномовному та кавказомовному середовищі По?ля з’явилися етноси, які стали основою української мови і деякі вищенаведені данні про етнічну близькість скіфів та мідян це тільки підтверджують.
Етнонім скіфи, скіфа не є самоназвою. Про його походження точилося немало вчених суперечок, але більш-менш однозначних висновків дослідниками не зроблено. Останні дослідження пов’язують виникнення Києва також із скіфським періодом української історії.
„Велесова книга” однозначно стверджує, що Київ засновано скіфами, зокрема, антами. Деякі дослідники визначають за „Велесовою книгою”, що заснування Києва відбулося близько 640 р. до н. е. [5]. Існує також припущення, що свою назву у сусідніх народів скіфи отримали від їх головного міста – Києва. С+кі+фа фонетично ймовірне с(з) +кіє+ва(фа) з грецької мови.

 

Питающие корешки:
  • djm44